Profil
Beitrittsdatum: 23. Okt. 2021
Info

Băng Dính Minh Sơn - Nhà máy chuyên sản xuất và phân phối các loại băng dính chất lương - giá tận xưởng.

Website: https://bangdinhminhson.com

GG map: https://goo.gl/maps/aG9ejgDfdJSrp81f8

Địa chỉ: 8-164/192 Phố Lê Trọng Tấn, Hoàng Mai

Hotline: 0936373629

Email: minhson.tsi@gmail.com

#bangdinh #bangdinhminhson #bangdinhgiare /m/03m3vtv /m/0bykn


https://twitter.com/bangdinhminhson

https://band.us/band/85656775/intro

https://flipboard.com/@bangdinhmin7gpl/b-ng-d-nh-minh-s-n-6dd4lbd8y

https://issuu.com/bangdinhminhsoncom

https://www.linkedin.com/in/b%C4%83ng-d%C3%ADnh-minh-s%C6%A1n-5325a5224/

https://dribbble.com/bangdinhminhsoncom/about

https://bangdinhminhsoncom.tumblr.com/


Băng Dính Minh Sơn